Csapatunk Bemutatóink Fegyverzet Kézmûvesség
Rólunk Tagjaink Rendezvénynaptár Kapcsolat Impresszum
Hunyadi Mátyás Kolozsváron született 1443. február 23-án. Apja Hunyadi János kormányzó, kinek a nevéhez fûzõdik az 1456-os nándorfehérvári diadal. Gyermekkorában Vitéz János váradi püspök és Kapisztrán János szerzetes irányítása alatt humanista szellemben nevelték, emiatt nyitott és sokoldalú férfivá érett. Megtanult latinul, csehül és németül.
Apja halála után bátyját tõrbe csalták és kivégezték, õt pedig elhurcolták. 1457 õszén V. László pestisben meghalt, így következõ év január 24-én a korábban apját támogatók segítségével Mátyást királlyá választották.
Mátyás elsõ lépései közé tartozott, hogy ellenfeleit megfosztotta a címeiktõl, helyükre a saját híveit ültette. A kárvallottak III. Frigyest hívták meg a trónra, de Mátyás kiszorította az országból. 1463-ban kerül megkötésre a bécsújhelyi béke, melyben Mátyás ígéretet tesz, hogy ha törvényes utód nélkül halna meg, úgy Frigyes vagy annak utódja örökli a trónt. Frigyes cserébe visszaszolgáltatta a koronát, s elismerte Mátyást magyar királynak. Ezekben az években szervezi meg a híres zsoldos seregét, ami akkor a legmodernebb és ütõképesebb felépítéssel rendelkezik. Ezután feleségül veszi a cseh király lányát, Podjebrád Katalint, aki hamarosan gyermekszülésben meghal. Ekkor a cseh király ellen fordul, s keresztes hadjáratot hirdet. 10 évig tartó harc után elfoglalja Morvaországot és Sziléziát, de a cseh királyi címen osztoznia kell a lengyel Jagellókkal. Hamarosan Mátyás a déli fronton törökök ellen harcol. Elfoglalja Szreberniket és Jajcát. 1464-ben Székesfehérváron sor kerül a koronázásra.
1471-ben Janus Pannonius Vitéz Jánossal összeesküvést szerveznek, de Mátyásnak sikerül letörnie. 1476-ban feleségül veszi Beatrixot, a nápolyi király leányát, de ebbõl a házasságból nem születik gyermeke. 1479-ben Kenyérmezõnél a török sereg ellen hatalmas győzelmet arat Kinizsi Pál és Báthory István. 1485-ben elfoglalja Bécset, s felveszi az „Ausztria hercege” címet. Ekkor udvarát Bécsbe helyezi át. Német-Római császárrá azonban már nem választották. 50 éves sem volt még, mikor egy újabb török elleni háború elõkészítése közben
váratlanul és gyanús körülmények között meghalt Bécsben. Abban a tudatban távozott, hogy törvénytelen fiát, Corvin Jánost emelik trónra. A korona végül a cseh Ulászló fejére került. 1490. április 6-án Székesfehérvárott temették el. Halála után a zsoldos seregét is feloszlatták.