Csapatunk Bemutatóink Fegyverzet Kézmûvesség
Rólunk Tagjaink Rendezvénynaptár Kapcsolat Impresszum
1458-ban az ifjú Mátyásra bízták az ország sorsát. Ezzel egyszerre fõként banderiális erõkbõl és telekkatonaságból álló hadsereget örökölt, ami csupán területvédelemre és portyázásra volt alkalmas. Pedig ezekben az idõkben az országnak szinte minden irányból komoly fegyegetéssekkel kellett számolnia.
A következõ években kapóra jött a Felvidéket birtokló Giskra meghódolásából származó cseh zsoldosok. További cseh és lengyel zsoldosokból hozta létre az állandó zsoldos seregének az alapját. A következõ években a pénzügyi forrásoknak is köszönhetõen ezek száma lényegesen megnõtt. Etnikailag is kibõvült a sereg. Magyarok, csehek, lengyelek, délszlávok, székelyek, németek, és kis számban svájciak alkották. A sereg felépítését is ismerjük Mátyás apósának, Ferdinánd nápolyi királynak írt levelébõl, illetve Antonio Bonfini írásaiból: A fronton a pavise-k (nagyméretû pajzsok) mögé sorakozott fel a nehézgyalogság (teljes vértezetben). Élõ sorfalként mûködtek, elsõsorban szálfegyvereket használtak. "A helyüket soha föl nem adják, még ha egy szálig lemészárolják is õket azon a helyen, ahol állnak."
Szintén ezek a pajzsok mögé helyezték el a számszeríjászokat és puskásokat. Beljebb a könnyûgyalogosok várakoztak és idõnként innen törtek ki, majd veszély esetén a vértesek mögé vonultak vissza. A nehézlovasság a gyalogság mellett foglalt helyet kétoldalt. A könnyûlovasság, vagyis a huszárok pedig ezek mellett, hogy gyorsan tudjanak mozogni, és a villámszerû rajtacsapások után ide vonultak vissza. A sereg szélén pedig az ágyúk helyezkedtek el a harci szekerekkel kombinálva. Bizonyos következtetések alapján ezeket nem csak védekezésre használták, hiszen nagyszámú huszita-utódok is alkották a sereget. Ezekbõl a szekerekbõl szintén huszita mintára hatalmas kört alkotva szekérvárat hoztak létre táborozáskor. Ezeken belül állították fel a sérülékeny lakósátrakat. A szekereket megtûzdelték puskásokkal, szálfegyveresekkel, közéjük ágyúkat állítottak, vagy összeláncolták õket, hogy ne lehessen ezek hirtelen megbontásával betörni a táborba.
Végül e sereggel sikerült megakadályoznia a törökök beözönlését Európába, illetve háborút nyert Cseh- és Lengyel földön, és még Bécset is sikerült bevennie! Sajnos utóbbi hõstette után váratlanul és gyanús körülmények között 1490 tavaszán elhunyt. A cél- és zsold nélkül maradt sereg hamarosan fosztogatásra, rablásra kényszerült. Ezt az ország vezetõi nem tûrhették, ezért elõször feloszlatták, majd Mátyás egyik legendás vezérével, Kinizsi Pállal szétverették. Így ért véget a Fekete sereg diadalútja. Egyes feltételezések szerint nevét is innen kapta utólag, miszerint fekete szalagot hordtak a katonák a királyukat gyászolván. Mások szerint valamelyik hadnagyukról, vagy éppen a korban divatos feketített páncélzatról.