Csapatunk Bemutatóink Fegyverzet Kézmûvesség
Harci szekerek Tüzérség Tábor
Biztos adatok alapján a XIII. században találták fel a fekete lõport, de valószínû, hogy a kínaiak már korábban rájöttek e receptre: Faszén, salátrom és kén megfelelõ arányban keverve gyors égés, zárt térben pedig robbanás idézhetõ elõ. Így születtek az elsõ ágyúk, majd a kisebb méretû testvéreik, a puskák. Csapatunkban számos XV. századi lõfegyvert alkalmazunk.
Négy fajta puska, huszita tarack- ágyú és egy különleges 6 csövû orgona-ágyú mûködése látható a bemutatóink során. Méretre, felépítésre és súlyra teljesen azonosak az eredetiekkel. Monumentális hang- és fényhatással rendelkeznek. Külön élmény a hatalmas fehér füst, ami a robbanáskor keletkezik.
Az igazán látványos fények sötétedéskor jelentkeznek. Ilyenkor a torkolati tûz egy üstökös csóvájához hasonlóan távozik a csõbõl. A sötét miatt pedig a robbanások hangjai is sokkal félelmetesebbek.